Navigatie
Home
Over DTV-vzw
Nieuwsarchief

Weblinks
Contact
Agenda
24/10/24 Save the date


Klik hier voor een lijst met afgelopen evenementen.
Login
Gebruikernaam

Wachtwoord

Onthoud gegevens


Nog geen lid?
Klik hier om U te registreren.

Wachtwoord vergeten?
Vraag hier om een nieuw wachtwoord.
Sponsors
Met dank aan:
2008 2° Vlaamse Nefrologiedag

2e Vlaamse Nefrologiedag, congrescentrum De Montil, 15 maart 2008,,Sinds enkele jaren wordt in Nederland de Nefrologiedagen georganiseerd. In navolging van dit initiatief organiseerde ORPADT (VZW dialyse verpleegkundigen) samen met NBVN (VZW nefrologen) verleden jaar de Eerste Vlaamse Nefrologiedag. Dit jaar was ook DTV van de partij voor de Tweede Vlaamse Nefrologiedag.
Het idee achter dit initiatief is om de aparte studiedagen van de verschillende organisaties onder een dak te laten doorgaan en zo ieders vakgebied en leden beter te leren kennen. Het grotere aantal deelnemers (meer dan 250!) en geïnteresseerde firma’s maakt de organisatorische beenruimte groter. In de Montil kon dit dan ook letterlijk ruimer verwezenlijkt worden. De accomodatie liet in het onthaal een apart firma-expo toe waar ook de ontvangst en de pauzes doorgingen. Tijdens de koffie en de lunch kon iedereen de standjes van gekende firma’s binnen wandelen of nieuwe firma’s en initiatieven leren kennen. Ook de voordrachten gingen in een ruime accommodatie door en dit jaar werden er zelfs, onder impuls van DTV, parallel sessies aangeboden.
De twee voordrachten in het eerste deel van de voormiddag werd door iedereen samen gevolgd en van na de koffie was er keuze tussen een ORPADT - NBVN gedeelte en een DTV gedeelte. De DTV-voordrachten gingen in een ander vergaderzaal door welke, gerekend op de 32 aanwezige leden, voor de bijna 60 geïnteresseerden nipt groot genoeg bleek, dankzij de snelle aktie van het zaalpersoneel die nog snel een vijventwintigtal stoelen kon bijschuiven.
o Als eerste kwam onze eigen Luc Vonckx, de dialysetechnicus van UZ Brussel, nieuwe richtlijnen voor RO-water en dialysaat voorstellen; van De Pharmacopee (Europees), over de NFN (Nederland) naar onze Belgische normering. Hij stelde vooral de hiaten en vaagheden in de huidige Belgische normering aan de kaak en concludeerde daarna zijn eigen gebruikte normering, gebaseerd op de twee eerste. Hij gaf daarna, gesteund op zijn vele jaren ervaring, enkele praktische tips waarvan mij vooral deze bijbleef: ‘Leg een haalbaar protocol vast’.
o Na Luc vertelde Dr. Iliano, van het labo Iliano, ons meer over de gangbare bacteriologische en chemische analyses van stads- en RO-water. Hij kaartte eerst onze overcompsuptie tot misbruik van drinkwater aan. We leerden ons vertrouwd ‘kraantjeswater’ beter kennen als een menging van water van verschillende oorsprong en deze invloed op de wisselende waterkwaliteit die dusdanig debiet- en seizoensgebonden is. Verder spreidde Dr. Iliano de wettelijke normen van drinkbaar water en de onderverdelingen daarvan zoals flessenwater en bronwater voor ons uit met (on)verwachtte Belgische tegenstrijdigheden en overlappingen. Als afsluiting besprak hij de verschillende meetmethodes die het labo op stadswater gebruikt.
Voor de lunch gingen we weer naar de firma-expo waar we onze collega’s vervoegden voor de verzorgde broodjeslunch met een tot mijn spijt té aantrekkelijke desserttafel.
o Dr. Donck van het AZ St-Lucas had na de lunch het juiste onderwerp om de verzadigde toehoorders wakker te schudden. Hij stelde ons de klinische implicaties van de microbiologische waterkwaliteit voor. Ofwel welke impact onzuiver water op onze patiënten kunnen hebben. Hij friste eerst onze basiskennis inzake bacteriën en endotoxines, en de pyrogene reacties als gevolg, op. Dr. Donck ging hier verder op in en gaf ons enkele verrassende praktische cijfers en dialyse- en patiëntgebonden faktoren waarna hij ons inzicht gaf op de effecten op lange termijn. Natuurlijk speelt de kunstnier qua grootte en doorlaatbaarheid een vitale rol, alsook de duur en het gebruik ervan. Tot slot zagen we dat de evolutie van deze faktoren duidelijk hun invloed hebben op de implicaties bij de patiënt.
o Jean-Yves De Vos, van AZ Zusters van Barmhartigheid te Ronse, lichtte de elektrische geleidbaarheid binnen het dialyse-interval toe. Hij putte daarvoor uit zijn ruime verzameling publicaties en was bereid om een studie van vele jaren geleden nog eens toe te lichten. Hij verklaarde de samenstelling van ons dialysaat en het belang van de verschillende ionen op de geleidbaarheid van dialysaat. Jean-Yves benadrukte de beperking van een geleidsbaarheidmeting op de controle van de ionensamenstelling door de overmacht van Natrium en vergeleek de metingen met de chemische berekende waarde. Daarna nam hij ons verder mee in de chemische dans der ionen: van hoe je praktisch gemakkelijk zelf je geleidsbaarheidsmeter kan checken tot algemene misverstanden inzake deze metingen.
o Patrick Coutigny van het UVC Brugman te Brussel vertelde ons daarna hoe men de conductiviteit van het dialysaat in het dialysetoestel meet. Vooreerst legde hij de basis van geleidbaarheidsmeting in vloeistoffen uit met de, voor techniekers alom tegenwoordige, Wet van Ohm en de Wet van Pouillet. Daarna gaf Patrick enkele cijfervoorbeelden van de geleidbaarheidsmetingen in een dialysetoestel en stelde daarbij de keuze tussen een invasieve en een niet-invasieve meetmethode voor. Met schematische voorstellingen haalt hij de voor- en nadelen van deze methodes aan en de invloedfaktoren op de geleidbaarheid. Voor beide methodes blijft gelden dat enkel een ionogram ons de exacte chemische samenstelling van het dialysaat laat kennen.
Rond half vier konden we ons bij de koffie weer bij onze collega’s vervoegen voor het laatste gedeelte van de studiedag. Dit begon met een frisse voorstelling van het dialyselied ‘Bij je zijn’ van de afdeling Nierziekten van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Deze CD werd gerealiseerd door een uitgebreide ploeg creatieve vrijwilligers, waaronder talrijke nierpatiënten. De volledige opbrengst gaat naar de nationale vereniging voor nierpatiënten Fenier-Fabir waarover meer informatie verkregen kon worden op de stand in de firma-expo. Daarna volgenden nog twee algemene onderwerpen die ons allemaal aanbelangen, namelijk MRSA infectiepreventie en de resultaten van de EPD-enquete.
Het was een zeer interessante dag waaruit bleek dat de verscheidenheid van de verschillende specialisaties in ons vakgebied duidelijk samengaan.
Voor mij in ieder geval ‘tot volgend jaar’.


Patrick Keymeulen
Dialysetechnicus
ASZ-Aalst

De presentaties bevinden zich in de download sectie.
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
U dient in te loggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Waardering is alleen beschikbaar voor leden.

U dient in te loggen of aan te melden als lid om een Waardering op te kunnen geven.

Er zijn nog geen Waarderingen geplaatst.